Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu BESTLAMP. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

 

 1. Podczas korzystania ze sklepu internetowego BESTLAMP Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a przede wszystkim imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych przez sklep internetowy.

 2. Administratorem Danych Osobowych Klientów (w skrócie ADO) sklepu internetowego BESTLAMP jest Wofi Polska s.c. z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 86-032 Niemcz, NIP 554-291-70-97.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy, zwłaszcza na potrzeby:
  - umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzenia transakcji,
  - obsługi składanych reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,
  - kontaktowania się w celach związanych ze świadczoną usługą,
  - obsługi technicznej konta w sklepie Bestlamp
   
 4. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

 5. ADO dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazywanych sklepowi internetowemu przez Klientów. Dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia danych osobowych, będących w jego posiadaniu, przed ich udostępnieniem osobom trzecim, ujawnieniem, wykorzystaniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów oraz ustawowe upoważnienie od przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez sklep internetowy.

 7. ADO zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zamówień i tylko przez okres konieczny do realizacji celu, w jakim zbiera dane. 

 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych niezbędnych do realizacji zadań sklepu (np. odpowiedzi na pytania, realizacji zamówień) uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a zwłaszcza założenie konta w sklepie internetowym, złożenie i realizację zamówienia. W celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia ADO może przekazać dane osobowe Klienta firmie kurierskiej celem dostawy zakupionego towaru. 

 9. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych. W celu usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail info@bestlamp.pl

 10. ADO nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych innym osobom czy instytucjom, chyba, że wymaga tego obowiązujące prawo np. na wniosek sądu. prokuratury lub innego uprawnionego organu.

 11. Obowiązkiem ADO jest zgłoszenie w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń danych osobowych i poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane wyciekły.

 

Serwis BESTLAMP.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego oraz tworzenia statystyk oglądalności. Każdy użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.