Kategorie

Katalog 2018

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu BESTLAMP. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

 

 1. Podczas korzystania ze sklepu internetowego BESTLAMP Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a przede wszystkim imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych przez sklep internetowy.

 2. Administratorem Danych Osobowych Klientów (w skrócie ADO) sklepu internetowego BESTLAMP jest Wofi Polska s.c. z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 86-032 Niemcz, NIP 554-291-70-97.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy, zwłaszcza na potrzeby:
  - umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzenia transakcji,
  - obsługi składanych reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,
  - kontaktowania się w celach związanych ze świadczoną usługą,
  - obsługi technicznej konta w sklepie Bestlamp
   
 4. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

 5. ADO dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazywanych sklepowi internetowemu przez Klientów. Dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia danych osobowych, będących w jego posiadaniu, przed ich udostępnieniem osobom trzecim, ujawnieniem, wykorzystaniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów oraz ustawowe upoważnienie od przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez sklep internetowy.

 7. ADO zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zamówień i tylko przez okres konieczny do realizacji celu, w jakim zbiera dane. 

 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych niezbędnych do realizacji zadań sklepu (np. odpowiedzi na pytania, realizacji zamówień) uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a zwłaszcza założenie konta w sklepie internetowym, złożenie i realizację zamówienia. W celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia ADO może przekazać dane osobowe Klienta firmie kurierskiej celem dostawy zakupionego towaru. 

 9. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych. W celu usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail info@bestlamp.pl

 10. ADO nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych innym osobom czy instytucjom, chyba, że wymaga tego obowiązujące prawo np. na wniosek sądu. prokuratury lub innego uprawnionego organu.

 11. Obowiązkiem ADO jest zgłoszenie w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń danych osobowych i poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane wyciekły.

 

Serwis BESTLAMP.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego oraz tworzenia statystyk oglądalności. Każdy użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.