* @copyright SOTE * @license SOTE * @version SVN: $Id: index.php 10025 2010-12-28 10:14:43Z marek $ */ /** * Ładownienie pliku profile z ST_ROOT_DIR */ if (file_exists('.profile.php')) { include_once('.profile.php'); } /** * Scieżka do katalogu głównego instalacji. */ if (defined('ST_ROOT_DIR')) { define('SF_ROOT_DIR', realpath(dirname(__FILE__).ST_ROOT_DIR)); } else { define('SF_ROOT_DIR', realpath(dirname(__FILE__).'/..')); } /** * Definicja aplikacji Symfony. */ define('SF_APP', 'frontend'); /** * Tryb uruchomienia [dev|prod|test] */ define('SF_ENVIRONMENT', 'prod'); /** * Tryb raportowania błędów. */ define('SF_DEBUG', false); /** * Sprawdzanie czy jest włączna blokada sklepu */ include(SF_ROOT_DIR.DIRECTORY_SEPARATOR.'plugins'.DIRECTORY_SEPARATOR.'stLockPlugin'.DIRECTORY_SEPARATOR.'lib'.DIRECTORY_SEPARATOR.'stLock.class.php'); if(!stLock::check()) { include SF_ROOT_DIR.DIRECTORY_SEPARATOR.'web'.DIRECTORY_SEPARATOR.'errors'.DIRECTORY_SEPARATOR.'unavailable.php'; exit(); } include(SF_ROOT_DIR.'/lib/stFastCacheManager.class.php'); $fastCache = stFastCacheManager::getInstance(); if ($fastCache) { $fastCache->dispatch(); } /** * Odczytuje konfigurację Symfony. */ require_once(SF_ROOT_DIR.DIRECTORY_SEPARATOR.'apps'.DIRECTORY_SEPARATOR.SF_APP.DIRECTORY_SEPARATOR.'config'.DIRECTORY_SEPARATOR.'config.php'); sfContext::getInstance()->getController()->dispatch();